Îndatoririle părinţilor

  • Să achite taxele de şcolarizare în termenii stabiliţi conform Contractului de şcolarizare;
  • Să respecte programul zilnic stabilit de grădiniţă;
  • Să respecte regulamentul de ordine interioară, manifestând un comportament respectuos faţă de cadrele didactice şi nedidactice;
  • Să participe la programele unităţii de învăţământ (şedinţe, serbări etc.);
  • Să aducă la cunoştinţa directorului orice nemulţumire sau sugestie de îmbunătăţire a procesului instructiv-educativ.