Lumina pentru suflet

Grădiniţa cu Program Prelungit “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava oferă copiilor lumina şi căldura Sfintei Evanghelii a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Copiii sunt sub ascultarea Bisericiii şi sunt educaţi în duhul strămoşilor noştri, a valorilor morale creştine, a spiritualităţii ortodoxe, în spiritul dragostei şi respectului faţă de datinile şi tradiţiile bucovinenilor.

În fiecare zi de sărbătoare, micuţii creştini de la Grădiniţa Sfântul Ioan cel Nou împreună cu personalul din unitate participă la slujba Sfintei Liturghii, săvârşită la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, iar la finalul slujbei, ei primesc Sfânta Împărtăşanie.

Încă din fragedă copilărie micuţilor de la grădiniţa noastră le este prezentată importanţa rugăciunii pe care ei o rostesc înainte şi după masă, înainte şi după lecţii - "Tatăl Nostru" şi "Cuvine-se cu adevărat" - precum şi cea înainte de somn, "Îngeraşul".

Lumina pentru suflet este aprinsă în cadrul orelor de religie de către un preot profesor care pe înţelesul copiilor îi învaţă importanţa sfintei cruci, importanţa rugăciunii, a Împărtăşaniei şi mai ales a ne cere iertare atunci când greşim.
Vrem să creştem copii în lumină şi să le dăm o educaţie sănătoasă pentru viaţă.