Misiune, Viziune, Ţinte

Scurt istoric

Grădiniţa cu Program Prelungit “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava şi-a deschis porţile în septembrie 2005, într-o locuinţă particulară, cu bunăvoinţa proprietarului Petru Negrea.

La început au fost doar 15 preşcolari, numărul lor crescând odata cu trecerea timpului.

În toamna anului 2008 grădiniţa s-a mutat în sediul nou, clădire construită special pentru a servi drept grădiniţă. Clădirea respectă toate standardele si normele europene în vigoare privind activitatea specifică de grădiniţă.

Misiunea grădiniţei

În grădiniţa noastră copiii sunt educaţi în spiritul dragostei faţă de Dumnezeu şi de aproapele, al păstrării şi continuării tradiţiilor populare, într-un climat de siguranţă şi afecţiune. Într-o societate dinamică, orientată spre dimensionarea informaţională, grădiniţa este factorul esenţial al formării resursei primare a acesteia - OMUL. Nevoia de educare şi formare la nivelul societăţii este din ce în ce mai puternică. Comunitatea în care există grădiniţa noastră nu face excepţie de la aceste provocări. În oraş convieţuiesc oameni de diferite etnii şi de religii diferite: ortodoxă, catolică, protestantă etc., iar grădiniţa trebuie să ofere tuturor şanse egale la educaţie. Este rolul grădiniţei noastre să asigure apropierea între etnii, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă, aplicând sloganul european ”să trăim împreună diferiţi”, dar în comuniune cu Dumnezeu.

Viziunea grădiniţei

Sub deviza “Lumină pentru suflet, educaţie pentru viaţă”, Grădiniţa cu Program Prelungit “Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” îşi propune să devină o “grădiniţă deschisă pentru toţi” cei care vor să înveţe să trăiască în pace unii cu alţii, să descopere tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti, să trăiască o mai mare apropiere de Dumnezeu prin participarea în zilele de sărbătoare la Sfânta Liturghie şi, nu în ultimul rând, să parcurgă cu seriozitate programa de învăţământ avizată de minister.

Ţinte strategice

  • 1. Formarea cadrelor didactice pentru eficientizarea metodelor de predare activ-participative şi îmbinarea lor cu cele tradiţionale într-un mod optim, urmărind creşterea calităţii actului educaţional.
  • 2. Asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi preşcolarii, prin accesul la informaţie şi utilizarea noilor tehnologii.
  • 3. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi spirituală în grădiniţă, educarea în spiritul dragostei, toleranţei şi respectului reciproc.
  • 4. Dezvoltarea parteneriatelor şcolare la nivel naţional şi internaţional.
  • 5. Realizarea educaţiei pentru o dezvoltare durabilă.